Sunday, 25 September 2016

LATAR BELAKANG SYARIKAT


Polaris Akuakultur yang berstatus bumiputera mula beroperasi pada Disember 2011 dengan modal RM100,000 menternak ikan Tilapia Merah dalam kolam di atas tanah T.O.L  pertanian (14 ekar). Syarikat diberi kepercayaan membekal kepada FAMA, PERTUBUHAN PELADANG  dan PKPS.

Struktur operasi diubahsuai dan beberapa rakan strategik turut terlibat disamping penambahan personel pengurusan dan operasi  dilaksanakan sesuai dengan keperluan perkembangan perniagaan yang lebih dinamik, mencabar dan komprehensif. Kini mengorak selangkah lagi dengan meminda status syarikat kepada sebuah syarikat sendirian berhad,Sektor AKUAKULTUR di Malaysia berpotensi untuk berkembang memandangkan pengeluaran hasil tangkapan ikan dari laut telah mencapai tahap tepu dan keperluan ikan negara kini lebih bergantung kepada IKAN IMPORT.

Pembangunan AKUAKULTUR yang mampan memerlukan:
  • Pelaburan dalam inovasi teknologi dan kemahiran
  • Tumpuan kepada subsektor diluar ladang akuakultur
  • Insentif kerajaan sebagai reward untuk sustainability
  • Gunakan sepenuhnya teknologi komputer dan satelit
  • Tumpu kepada pengeluaran berasaskan bio teknologi genetik, ekosistem dan makanan. (fish, water and feed)